ELS EFECTES DE LES AIGUES FLUORADES SOBRE LA MASSA OSSIA.

Autor: CARBONELL ABELLO JORDI
Año: 1987
Universidad: BARCELONA
Centro de realización: HOSPITAL DE LA ESPERANZA.
Centro de lectura: MEDICINA
Director:
Tribunal: URBANO MARQUEZ ALVARO , BRUGERA CORTADA MIGUEL , SEGURA BENEDICTO ANDREU , SERRANO FIGUERAS SERGI , CANELA SOLER JAUME
Resumen de la tesis

A FI DE CONEIXER ELS EFECTES DE LES AIGUES FLUORADES SOBRE LA MASSA OSSIA ES PROGRMA L'ESTUDI DE DUES POBLACIONS, UNA EXPOSADA A AIGUES HIPOFLUORADES (F=0.25 MG-1), I UN ALTRE A AIGUES MODERADAMENT FLUORADES (F=1.56 MG-1). CAL REMARCAR QUE EXISTIA UN SUBGRUP DE BEVEDORS HABITUALS D'AIGUES EMBASSADES HIPERFLUORADES, I TAMBE QUE ES GARANTIEN CONCENTRACIONS ESTABLES ALS DARRERS DEU ANYS. ES REALITZA UN SONDEIG ALEATORI QUE ESCULLI UNA MOSTRA DE 300 INDIVIDUS PER POBLACION, TOTS ELLS MAJORS DE 18 ANYS, NO INSTITUCIONALITZATS I AMB RESIDENCIA CONTINUADA A LES VILES ALS DARRERS DEU ANYS. SOBRE AQUESTES MOSTRE ES TREBALLA AMB UN PROTOCOL QUE INCLOIA UNA ENQUESTA, UNA EXPLORACIO FISICA I DETERMINACIONS DENSITOMETRIQUES DE MASSA OSSIA UTILITZANT UN DENSITOMETRE FOTONIC SIMPLE. L'ANALISI DE LES VARIABLES INDEPENDENTS, DE RELEVANCIA EN QUANT A LA MASSA OSSIA, A LES DUES MOSTRES CONFIRMA QUE AQUESTE NO DIVERGIEN, A EXCEPCIO DE L'EXPOSICIO AL FLUOR, FET QUE CONFIRMA L'IDONEITAT DE LES MOSTRES PER A L'ESTUDI. DE L'ANALISI DELS RESULTATS CAL CONCLOURE QUE L'EXPOSICIO A AIGUES MODERADAMENT FLUORADES NO S'ACOMPANYA D'INCREMENTS, MESURABLES AMB EL METODE, DE LA MASSA OSSIA, NI DE SIGNES O SIMPTOMES DE FLUOROSI. PER ALTRA BANDA L'EXPOSICIO A AIGUES HIPERFLUORADES S'ACOMPANYA D'UN INCREMENT DEL CONTINGUT MINERAL OSSI A LES DETERMINACIONS MES CORTICALS, SENSE QUE S'OBSERVIN DADES ATRIBUIBLES A FLUOROSI. CAL VALORAR AMB CURA EL DEBIL PERO SIGNIFICATIU INCREMENT DE LA MITJANA DE FRACTURES EN AQUEST GRUP, JA QUE AQUESTA DADA S'HA OBTINGUT PER ENQUESTA I REPRESENTA EL CONJUNT DE TOTES LES FRACTURES I NO LES EXCLUSIVAMENT ASSOCIADES A L'OSTEOPOROSI.
Materias relacionadas