ELS ACIDS AROMATICS ORTO-HIDROXICARBOXILICS COM A COMPLEXANTS D'IONS METAL-LICS: APLICACIONS ANALITIQUES.

Autor: IZQUIERDO RIDORSA ANA
Año: 1987
Universidad: BARCELONA
Centro de realización: DPTO. QUIMICA ANALITICA
Centro de lectura: QUIMICA
Director:
Tribunal: RAURET I DALMAU GEMMA , SANCHEZ-PEDREÑO MARTINEZ CONCEPCION , GARCIA MONTELONGO FRANCISCO , VALCARCEL CESES MIGUEL , BOSCH I JOVE ELISABETH
Resumen de la tesis

HOM HA ESTUDIAT EL COMPORTAMENT D'ALGUNS ACIDS AROMATICS ORTO-HIDROXICARBOXILICS AMB DETERMINATS IONS METAL-LICS. A PARTIR DE LES PROPIETATS QUE PRESENTEN ELS COMPLEXOS FORMATS, HOM HA ESTABLERT TRES NOUS PROCEDIMENTS ANALITICS DE DETERMINACIO DE TRACES METAL-LIQUES; DETERMINACIO FLUORIMETRICA D'ALUMINI AMB ACID PAMOIC, DETERMINACIO ESPECTROFOTOMETRICA DE COURE AMB ACID 3-HIDROXI-2-NAFTOIC I DETERMINACIO CINETICA DE COURE AMB ACID SALICILIC. EL MECANISME DE REACCIO, QUE CONSTITUEIX LA BASE DELS PROCEDIMENTS DE DETERMINACIO DE COURE ESMENTATS, HA ESTAT ESTUDIAT MITJANCANT L'ESPECTROSCOPIA DE RESONANCIA PARAMAGNETICA ELECTRONICA (RPE).
Materias relacionadas