EL TRANSPORT URBE DE SUPERFICIE: GENERACIO D'UNA XARXA D'AUTOBUSOS I LLUR ASSIGNACIO A LES LINIES.

Autor: ROSELLO MOLINARI XAVIER
Año: 1977
Universidad: POLITECNICA DE CATALUÑA
Centro de realización:
Centro de lectura: INGENIEROS INDUSTRIALES
Director: COMPANYS PASCUAL RAMON
Tribunal: COMPANYS PASCUAL RAMON , PUERTA SALES FERNANDO , FONS BORONAT JOSE M , TORRAS TRIAS JUAN , MARTI RECOBER MANUEL
Resumen de la tesis

LA TESI DESCRIU DOS ALGORISMES RELATIUS AL TRANSPORT PUBLIC QUE ACTUEN EN SERIE. EL PRIMER GENERA UNA XARXA D'AUTOBUSOS URBANS ENTESA COM A UN CONJUNT DE LINIES O BE EN MODIFICA UNA DE JA EXISTENT DE FORMA QUE MINIMITZI EL TEMPS TOTAL DE VIATGE EN UNA CIUTAT. ES TRACTA D'UN ALGORISME ITERATIU QUE TRACTA LES LINIES D'UNA EN UNA I AQUESTES AL SEU TORN DE NUS EN NUS. EL SEGON ALGORISME DIT D'ASSIGNACIO UN COP CONEGUDA LA XARXA I LA FLOTA D'AUTOBUSOS MINIMITZA EL TEMPS TOTAL DE VIATGE PER MITJA DE L'ASSIGNACIO D'AUTOBUSOS A LES LINIES.
Materias relacionadas