EL PINTOR ELISEU MEIFREN. (1857-1940).

Autor: VIDAL SOLE MERCE
Año: 1987
Universidad: BARCELONA
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE, FACULTAD DE GEOGRAFIA E HISTORIA. UNIVERSIDAD DE BARCELONA.
Centro de lectura: GEOGRAFIA E HISTORIA
Director:
Tribunal: BUENDIA MUÑOZ ROGELIO , GIRALT RAVENTOS EMILIO , CANTARELLAS CAMPS CATERINA , NAVARRO MIRALLES LUIS , COLL MIRABENT ISABEL
Resumen de la tesis

EN AQUESTA TESI HEM PRETES ACCONSEGUIR ENMARCAR AL LLOC QUE LI CORRESPON LA FIGURA I L'OBRA DEL PINTOR PAISATGISTA E. MEIFREN I ROIG DINTRE L'AMBIT DE LA PINTURA CATALANA DEL SEGLE XIX. BASICAMENT L'OBRA ESTA DIVIDIDA EN TRES CAPITOLS: 1.- INTRODUCCIO.- CONSISTEIX EN UNES CONSIDERACIONS GENERALS ENTORN DEL PAISATGE I UNA SINTESI DE LES INTERPRETACIONS QUE EN FEIEN DEL MATEIX ELS PRINCIPALS PINTORS DELS CENTRES ARTISTICS ACTIUS A CATALUNYA I A ESPANYA A LES DARRERIES DEL SEGLE. HEM FET UNA ESPECIAL MENCIO DEL NUCLI DE BARCELONA; L'ESCOLA D'OLOT; L'ESCOLA DE SITGES; EL NUCLI VALENCIA I EL CORTESA. 2.- BIOGRAFIA.- HEM PROCURAT POSAR ORDRE I COMPROVAR FINS ON ENS HA ESTAT POSSIBLE LES DADES BIOGRAFIQUES D'E. MEIFREN. HEM INTENTAT ACLARIR LES QUE CORRESPONDEN ALS ANYS DEL SEU APRENENTATGE, AL PERIODE DE LA SEVA FORMACIO, PER TAL DE PODER PRECISAR AMB UNA MAJOR CLARETAT LES ARRELS DE LA SEVA PERSONALITAT, I AIXI PODER DETERMINAR MILLOR ELS LIMITS DE LA SEVA APORTACIO ORIGINAL A LA NOSTRA PINTURA DE PAISATGE. 3.- CATALEG.- HEM FET UN CATALEG COMENTAT DE MES DE SIS- CENTES CINQUANTA OBRES QUE ENS HAN PERMES CLASSIFICAR LA NUMBROSA PRODUCCIO DE MEIFREN EN TRES PERIODES BASICS: - PERIODE DE FORMACIO: S'INICIARIA ALS VOLTANTS DE L'ANY 1875, QUAN L'ARTISTA TENIA DIVUIT ANYS, I S'ALLARGARIA FINS A LES DARRERIES DEL 1889. - PERIODE DE TRANSICIO: COMPRENDRIA DES DE 1890 FINS A 1905. - PERIODE D'ECLOSIO: ARRIBARIA FINS A LA MORT DE L'ARTISTA, L'ANY 1940. AL FINAL DE CADA PERIODE ES FAN UNES CONCLUSIONS QUE ENS PERMETEN CONSIDERAR A E. MEIFREN COM UN DELS ARTISTES CATALANS CONTEMPORANIS MES EXCEL.LENTS. DINTRE EL GENERE DEL PAISATGE. PER LA SOBRIETAT DE MITJANS QUE APLICA, PER LA SEGURETAT DE TOC I UN ELEVAT DOMINI DE LA TECNICA.