EL MODEL HIRENA: UN MODEL REGIONAL-NACIONAL PER A L'ECONOMIA ESPANYOLA.

Autor: JUANEDA SAMPOL CATALINA N.
Año: 1986
Universidad: BARCELONA
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
Director:
Tribunal: MURILLO FORT CARLES , PARELLADA SABATA MARTI , PETITBO JUAN AMADEU , CALS GUELL JOAN , BACARIA COLOM JORDI
Resumen de la tesis

LA PRESENT TESI DOCTORAL PROPOSA LA CONSTRUCCIO D'UN MODEL REGIONAL-NACIONAL PER A L'ECONOMIA ESPANYOLA QUE HA ESTAT ANOMENAT MODEL HIRENA I QUE FIGURA COM PARTICIPANT EN EL PROJECTE RIGI-LINK D'AMBIT INTERNACIONAL. EN EL PRESENT TREBALL ES PRESENTEN TOTES LES EQUACIONS DEL MODEL HIRENA AIXI COML'OBTENCIO DELS VALORS DE LES VARIABLES EXOGENES I ELS PARAMETRES QUE INCLOUEN LA CONSTRUCCIO D'UNA TAULA INPUT-OUTPUT REGIONAL PER CADA UNA DE LES REGIONS EN QUE S'HA DIVIDIR L'ESTAT ESPANYOL. LA FINALITAT DEL TREBALL ES LA VALIDACIO DEL MODEL PROPOSSAT QUE ES DUR A TERME A TRAVES DE LA REALITZACIO DE SIMULACIONS RETROSPECTIVES PELS ANYS 1973 1975 I 1979.
Materias relacionadas