EL MARESME MEDIEVAL: LES DUES JURISDICCIONS BARONALS DE MATARO I SANT VICENC/ VILASSAR (HABITAT, ECONOMIA I SOCIETAT, SEGLES X-XIV).

Autor: CUADRADA MAJO CORAL
Año: 1986
Universidad: BARCELONA
Centro de realización: ARCHIVOS DE: CORONA DE ARAGON CATEDRAL DE BARCELONA MARQUES DE BARBARA MUNICIPALES PARROQUIALES Y PARTICULARES DEL MARESME
Centro de lectura: GEOGRAFIA E HISTORIA
Director: BATLLE GALLART CARMEN
Tribunal: RIU RIU MANUEL , BENITO RUANO ELOY , ANTELO IGLESIAS ANTONIO , MONTAGUT ESTRAGUES TOMAS , BERTRAN ROIGE PRIM
Resumen de la tesis

ANALISI DE DUES JURISDICCIONS DEL MARESME DES DE LA FORMACIO DELS SENYORTUS (S. X-XI) FINS ALS PRIMERS MOVIMENTS VERS L'ASSOLIMENT DE PRIVILEGIS MUNICIPALS (FINALS S. XIV) DES DE TRES PERSPECTIVES: L'HABITAT CONSIDERANT EL PAISATGE TIPUS DE POBLAMENT I ELEMENTS FISICS I CONSTRUCTIUS DEL SENYORIU; L'ECONOMIA DES DEL EREIXEMENT DELS SEGLES X-XIII FINS A LA CRISI DEL XIV; I LA SOCIETAT APROFONDINT SOBRE ELS SENYORS LAICS I ECLESIASTICS; LA DISGREGACIO DEL DOMINI; EL PATRIMONI DELS MONESTIRS I LA SEU DE BARCELONA; I ELS PAGESOS DEFLEXONANT SOBRE LIUR CONDICIO JURIDICA I SOCIAL LA FAMILIA I L'HERENCIA LES RELACIONS ENTRE SENYORS I PAGESOS EL PROCES D'ASSERVIMENT I EL D'ALLIBERAMENT MARCAT PELSPRIVILEGIS DE FRANQUESA.
Materias relacionadas