EL LEXIC MARINER A DENIA

Autor: CABRERA GONZALEZ ROSER
Año: 1992
Universidad: VALENCIA
Centro de realización: DEPARTAMENTO: FILOLOGIA CATALANA
Centro de lectura: FILOLOGIA
Director: VENY CLAR JOAN
Tribunal: FERRANDO FRANCES ANTONI , MASSIP BONET ANGELS , COLOMINA CASTANYER JORDI , GIMENO BETI LLUIS , CASANOVA HERRERO EMILI
Resumen de la tesis

EL LEXIC MARINER A DENIA ES UN ESTUDI DIALECTOLOGIC, MONOGRAFIC, DESCRIPTIU I SINCRONIC DE L'EPOCA ACTUAL. REALITZAT A DENIA HA TINGUT UN OBJECTIU GENERAL: REFLECTIR L'ESTAT ACTUAL DE LA LLENGUA DELS MARINERS. L'ESTUDI S'HA ESTRUCTURAT EN TRES GRANS APARTATS: GEOGRAFIA MARINA, (ASPECTES GEOMORFOLOGICS, CRONOLOGICS I METEOROLOGICS, EL PORT I PRINCIPALS TALASSONIMS), NAVEGACIO I PESCA (PROCES DE CONSTRUCCIO, TIPUS DE BARQUES, LA VELA LLATINA... ACCIONS I MANIOBRES EN LA NAVEGACIO, ARTS I MODALITATS DE PESCA, EL MON MARINER I PRINCIPALS ACCIONS DE PESCA) I ICTIONIMIA. EL RESULTAT DE MOTS INVENTARIATS HA ESTAT DE 1838, DELS QUALS 266 SON DENOMINACIONS D'ESPECIES MARINES I 237 TALASSONIMS. S'HA DEDICAT UN CAPITOL ALS ASPECTES SOCIOLINGUISTICS I UN ALTRE ALS ASPECTES FONETICS I GRAMATICALS DEL LEXIC RECOLLIT. LES CONCLUSIONS FINALS I UN APARTAT DES NOVES APORTACIONS D'AQUEST ESTUDI SON ELS ULTIMS CAPITOLS. FINALITZEN EL TREBALL ELS INDEX GENERAL I D'ICTIONIMS I UN ANNEX ON APAREIXEN LES DADES DE LA COFRARIA DE PESCADORS DE L'ANY 1192 I UNES FITXES COM A MODEL DEL QUE HA ESTAT LA RECOLLIDA DE LA BASE DE DADES DE TOT EL LEXIC.
Materias relacionadas