EDICIO I ESTUDI DEL CANCONER CATALANO-PROVENCAL CONTINGUT EN EL MANUSCRIT 129 DE L'ARXIU DE LA CORONA D'ARAGO.

Autor: BADIA PAMIES M. DOLORES
Año: 1977
Universidad: AUTONOMA DE BARCELONA
Centro de realización: AUTONOMA DE BARCELONA
Centro de lectura: FILOSOFIA Y LETRAS
Director: RIQUER MORERA MARTIN
Tribunal: RIQUER MORERA MARTIN , RICO MANRIQUE FRANCISCO , MOLAS BATLLORI JOAQUIN , OLIVER GABRIEL , ROMEU FIGUERAS JOSE
Resumen de la tesis

EL TREBALL CONTE UNA PRIMERA PART EN QUE S'ESTUDIA EL MANUSCRIT LA DATACIO EL LLOC DE PROCEDENCIA I LES CARACTERISTIQUES LITERARIES DEL TEXT. DESPRES S'EDITEN ELS DIVUIT POEMES DEL CANCONER ES TRADUEIXEN I S'ANOTEN. TAMBE HI HA UN GLOSARI COMPLET.