EAR*: SISTEMA D'AJUT A L'ADQUISICIO I ESTRUCTURACIO DE CONEIXEMENTS.

Autor: PLAZA CERVERA ENRIC
Año: 1986
Universidad: POLITECNICA DE CATALUÑA
Centro de realización: CENTRE D'ESTUDIS AVANCATS DE BLANES Y FACULTAD DE INFORMATICA DE BARCELONA DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA.
Centro de lectura: INFORMATICA
Director:
Tribunal: GRANE MANLLEU JOSEP , GALES PORTA TON , AGUILAR MARTIN JOSEP , SALLANTIN JEAN , AGUSTI CULLELL JAUME
Resumen de la tesis

AQUESTA MEMORIA PRESENTA UNA METODOLOGIA I UN SISTEMA IMPLEMENTAT PER A AJUDAR ALS ENGINYERS DE CONEIXEMENTS EN LES PRIMERES ETAPES DE L'ADQUISICIO DE CONEIXEMENTS EN LA CONSTRUCCIO DE SISTEMES EXPERTS. LA METODOLOGIA IEL SISTEMA EAR* TENEN COM OBJECTIV DE CONSTRUIR UNA BASE DE CONEIXEMENTS EN UN ESTADI FORCADESENVOLUPAT AMB UNA DESCRIPCIO A NIVELL DE CONEIXEMENTS INDEPENDENT DE LA IMPLEMENTACIO GUIAT PER LA NOSTRA COMPRENSIO ACTUAL DE L'ESTRUCTURA GENERICA DELS SISTEMES EXPERTS DE CLASSIFICACIO HEURISTICA. LES TECNIQUES QUE SUSEN EN UN CICLE CONCEPTUAL ANOMENAT EAR (EXPLICITAR-ANALITZAR-REFINAR) PERMETEN L'ADQUISICIO I ESTRUCTURACIO DE L'EXPERTESA FORA DEL PARADIGME DEL MAQUETATGE RAPID EN EL QUAL EL RIFINAMENT DELS CONEIXEMENTS ES MESCLA AMB PROBLEMES DE CONTROL I ON UN ESQUEMA D'IMPLEMENTACIO JA HA D'HAVER ESTAT DECIDIT. EL SISTEMA EAR* IMPLEMENTA PROTOCOLS D'ENTREVISTA PER A L'EXPLICITACIO DE CONEIXEMENTS DE L'EXPERT GUIAT PER L'ANALISI DELS CONEIXEMENTS JA ADQUIRITS TOT GESTIONANT UN DIALEG EN EL QUAL S'ENFOCA L'ATENCIO DE L'EXPERT EN LES AREES DE DESACORD I APLICANT-HI ELS PROCEDIMENTS ADIENTS DE RESOLUCIO DE DESACORDS QUE IMPLEMENTEN EL REFINAMENT DE CONEIXEMENTS. ELS PROTOCOLS D'ENTREVISTA TAMBE DONEN SUPORT A L'ADQUISICIO I AGREGACIO DE CONEIXEMENTS DE MULTIPLES EXPERTS I A UN PROCES ESTRUCTURAT DE NEGOCIACIO PER AL CONSENS I SINTESI AUTOMATICA DE JUDICIS VALORATIUS.
Materias relacionadas