DINAMICA HIDROLOGICA D'UNA PETITA CONCA PIRENAICA DE CAMPS ABANDONATS AMB PINEDES EN EXPANSIO (ALT BERGUEDA, BARCELONA).