DESENVOLUPAMENT D'INMUNOASSAJOS BASATS EN ANTICOSSOS MONOCLONALS PER A LA DETERMINACIO DE L'INSECTICIDA AZINFOS-METIL EN AIGUES MEDIAMBIENTALS I EN SUCS DE FRUITA.