CRISTAL.LOGRAFIA DE FRAGMENTS D'HISTONES RIQUES EN LISINA I COMPLEXES D'OLIGONUCLEOTIDS AMB DROGUES.

Autor: TABERNERO PORTOLES LYDIA
Año: 1990
Universidad: POLITECNICA DE CATALUÑA
Centro de realización: DEPARTAMENTO INGENIERIA QUIMICA EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA.
Centro de lectura: INGENIEROS INDUSTRIALES
Director:
Tribunal: SOLANS HUGUET FCO. JAVIER , JAUME PALAU ALBET , COLL CAPELLA MIQUEL , LLOVERAS MACIA JOAQUIM , FITA RODRIGUEZ IGNACIO
Resumen de la tesis

EN TOTS ELS SISTEMES BIOLOGICS EL DNA INTERACCIONA AMB D'ALTRES MOLECULES QUE INTERFEREIXEN EN LES SEVES PRINCIPALS FUNCIONS DE REPLICACIO I TRANSCRIPCIO. EN AQUEST TREBALL ES PRETEN ESTUDIAR A NIVELL MOLECULAR, LES INTERACCIONS DE FRAGMENTS D'HISTONES I DROGUES AMB EL DNA, MITJAN[AN L'US DE TECNIQUES DE CRISTAL.LOGRAFIA DE RAIGS X. EN PRIMER LLOC S'HA INTENTAT L'AILLAMENT I PURIFICACIO DE LA ZONA GLOBULAR DE LA HISTONA 01 DE ARBACIA LIXULA. POSTERIORMENT S'HA REALITZAT UN ESTUDI SISTEMATIC DE LES CONDICIONS DE CRISTAL.LITZACIO D'AQUEST FRAGMENT SOL I EN PRESENCIA D'OLIGONUCLEOTIDS. PARAL.LELAMENT S'HA ABORDAT LA CRISTAL.LITZACIO D'OLIGONUCLEOTIDS AMB PEPTIDS CURTS I DROGUES NO INTERCALANTS, AMB LA FINALITAT D'ESTUDIAR ELS MONOCRISTALLS OBTINGUTS PER DIFRACCIO DE RAIGS X. LA DETERMINACIO DE LES ESTRUCTURES D'AQUESTS COMPLEXES, CONTRIBUIRA AL CONEIXEMENT MES PRECIS DE LA NATURALESA DE LES INTERACCIONS DEL DNA AMB D'ALTRES MOLECULES. AIXO ES BASIC PER A LA COMPRENSIO DELS MECANISMES DE REGULACIO DELS FENOMENS EN ELS QUALS EL DNA HI ESTA IMPLICAT.
Materias relacionadas