CONTRIBUCIO A L'ESTUDI DELS MODELS MATEMATICS PER A LOGIQUES MULTIVALENTS.