BRIOFITS, FANEROGAMES COM A INVASORS DE LES AIGUES DOLCES DISTRIBUCIO, PIGMENTS, FONT DE CARBONI. L'OBSTACLE DELS ESPAIS AERIS.