AVALUACIO DELS RESULTATS DE L'ARTROPLASTIA DE RECONSTRUCCIO LLIGAMENTOSA I INTERPOSICIO TENDINOSA AMB L'ADDICIO DE FIBRINA HUMANA COM ESPATADOR EN LA RIZARTROSI.