APROXIMACIO FONETICA ALS PROCESSOS D´INTEGRACIO PERCEPTIVA DE SENYALS DE PARLA DE BAIXA INTENSITAT

Autor: ALAMON QUERALT FRANCESC
Año: 1999
Universidad: AUTONOMA DE BARCELONA
Centro de realización: U.A.B.-DEP. FILOLOGIA ESPANYOLA
Centro de lectura: FILOSOFIA Y LETRAS
Director: LLISTERRI BOIX JOAQUIM
Tribunal: BLECUA PERCIDES JOSE MANUEL , MARTI ROCA JOSEP , MARRERO VICTORIA , JULIA MUNNE JOAN , SOLER VILAGELIU OLGA
Materias relacionadas