ANALISIS INMUNOQUIMICO DE LA ALCOHOLDESHIDROGENASA DE DROSOPHILA

Autor: FIBLA PALAZON JOAN
Año: 1989
Universidad: BARCELONA
Centro de realización: FAC. BIOLOGIA
Centro de lectura: BIOLOGIA
Director:
Tribunal: VILAGELIU ARQUES LLUISA , LLOBERA SANDE MIQUEL , CORNUDELLA MIR LLUIS , ENJUANES SANCHEZ LUIS , VILARO COMA SENEN
Resumen de la tesis

ELS OBJECTIUS D'AQUESTA MENORIA SON OBTENIR ANTICOSSOS POLICLONALS I MONOCLONALS ANTI-ADH DE DROSOPHILA, QUE PREENTIN REACCIO CREUADA AMB L'ENZIN D'ALTRES ESPECIES DEL GENERE I UTILITZAR-LOS, PERUNA BANDA PER DESENVOLUPAR UN ASSAIG QUE PERMETI QUANTIFICAR AQUESTA PROTEINA I PER ALTRA, APLICAR-LOS MITJANCANT DIVERSES TECNIQUES INMUNOQUIMIQUES PER SABRINAR ALGUNES QUESTIONS RELACIONADES AMB L'EXPRESSIO I REGULACIO DEL SISTEMA ADH.
Materias relacionadas