ANALISIS DE LA MORTALITAT A AMPOSTA, 1873 A 1936.

Autor: LOPEZ ALEMANY MARIUS
Año: 1988
Universidad: BARCELONA
Centro de realización: FACULTAD DE MEDICINA UNIVERSIDAD DE BARCELONA.
Centro de lectura: MEDICINA
Director:
Tribunal: HUGUET RAMIA EMILI , GENE BADIA MANUEL , CARMONA CORNET ANNA MARIA , PARELLADA FELIU DIDAC , RODRIGUEZ PAZOS MANUEL
Resumen de la tesis

L'OBJECTIU DE LA TESI ES L'ANALISI DE LA MORTALITAT, FACTORS SANITARIS, HIGIENICS I SOCIALS A AMPOSTA ENTRE 1873 I 1936. EN AQUEST PERIODE, EL NIVELL SANITARI DE LA POBLACIO VA ESTAR TOTALMENT CONDICIONAT PER L'ENTORN MEDIAMBIENTAL I AGRARI, DEL QUAL DEPENIEN PER COMPLET ELS FACTORS EPIDEMIOLOGICS I SOCIO-ECONOMICS. AQUESTES CIRCUMSTANCIES SOBREPASSAVEN UN CAMP D'ACCIO EXCLUSIVAMENT MEDIC, ALESHORES AMB POCS RECURSOS TERAPEUTICS. LA INTERVENCIO SOBRE AQUESTS FACTORS VA SER POSSIBLE DEGUT AL REEIXIMENT DEL CONREU DE L'ARROS, TANT PER LA MODIFICACIO DEL MEDI AMBIENT QUE VA SUPOSAR COM PEL PARAL. LEL AUGMENT DE CAPACITAT ADQUISITIVA ORIGINAT, QUE VA PERMETRE UNA IMPORTANT MILLORA DE LA HIGIENE I LA NUTRICIO. LA TENDENCIA GENERAL DE LES TAXES DE MORTALITAT ABSOLUTA D'AQUESTS ANYS VE DONADA PER L'EQUACIO Y=-0,57X + 42,49, RECTA QUE REPRESENTA ELS VALORS D'EQUILIBRI ENTRE UN PRIMER SUBPERIODE AMB FORTS BROTS EPIDEMICS PER MALALTIES INFECCIOSES (1873 A 1901), REFLEXE D'UNA MOLT DEFICIENT INFRASTRUCTURA HIGIENICA I LA GREU CRISI ECONOMICA MOTIVADA PELS PROBLEMES EN EL CULTIU DE L'ARROS, I UN SEGON REGULARMENT DESCENDENT (1902 A 1936). LES PRINCIPALS CAUSES DE MORT, PER GRUPS DE MALALTIES, VAN SER LES MLTS. INFECCIOSES I PARASITARIES (38,31%), DE L'APARELL RESPIRATORI (20,61%), DE L'APARELL CIRCULATORI (10,68%) CAUSES MAL DEFINIDES (8,61%), TRAUMATISMES I ENVERINAMENTS (4,57%) I MLTS. DEL SISTEMA NERVIOS (4,30%).
Materias relacionadas