ANALISI DE MICRO CONTAMINANTS ORGANICS POLARS EN EFLUENTS INDUSTRIALS I AIGÜES RESIDUALS MITJANCANT LA COMBINACIO DE TECNIQUES CROMATOGRAFIQUES I BIOLOGIQUES