"LA PREMSA DIARIA DE BARCELONA DURANT LA SEGONA REPUBLICA (1931-1936). APROXIMACIO HISTORICA I ANALISI FORMAL".

Autor: MARIN OTTO ENRIC
Año: 1989
Universidad: AUTONOMA DE BARCELONA
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA
Centro de lectura: CIENCIAS DE LA INFORMACION
Director:
Tribunal: TIMOTEO ALVAREZ JESUS , GARITAOANINDIA CARMELO , MURCIANO MARTINEZ MARCIAL , MUNIESA BERNAT , CASASUS I GURI JOSEP MARIA
Resumen de la tesis

ESTUDI SISTEMATIC DE LA PREMSA DIARIA BARCELONINA ALS ANYS DE LA SEGONA REPUBLICA, ARTICULAT A PARTIR DE TRES BLOCS APROXIMATIUS: INTRODUCCIO.- ASSAIG DE DEFINICIO HISTORICA DEL CONCEPTE DISCURS PERIODISTIC DE MASSES, PER TAL QUE CONNECTI LA TEORIA GENERAL DE LA COMUNICACIO AMB LA TEORIA DE LA PRODUCCIO DE LA SIGNIFICACIO PERIODISTICA. AQUEST CONCEPTE, TAMBE ESDEVE CLAU A LA DEFINICIO METEODOLOGICA DEL TREBALL. EL PLANTEJAMENT METEODOLOGIC S'ARTICULA EN TRES NIVELLS D'APROXIMACIO AL OBJECTE D'ESTUDI: A) HISTORICO-GENETICA, B)HISTORICO-ESTRUCTURAL I, C) ANALITICO-ESTRUCTURAL. AQUESTA DARRERA APROXIMACIO S'ESTABLEIX A PARTIR D'UN DOBLE NIVELL ANALITIC COMPLEMENTARI: ANALISI MORFOSINTACTICA I ANALISI DEL TRACTAMENT PERIODISTIC DE L'ESDEVENIMENT. ELS ESDEVENIMENTS CONSIDERATS SON LA PROCLAMACIO DE LA SEGONA REPUBLICA I LA INSURRECCIO MILITAR DEL 18 DE JULIOL DEL 1936. LA CONCLUSSIO CENTRAL DEL TREBALL ES POT SINTETITZA AMB L'AFIRMACIO QUE LA PRODUCCIO PERIODISTICA IMPRESSA BARCELONINA ACONSEGUI EN AQUESTS ANYS LA SEVA MAXIMA DIFUSIO, AN TERMES ABSOLUTS I RELATIUS, I LA SEVA MAXIMA INFLUENCIA SOCIAL. LA PREMSA D'AQUESTA DECADA FOU, D'ALTRE BANDA, UNA DE LES EINES CULTURAL MES SIGNIFICATIVES EN EL PROCES POLITICO-CULTURAL DE "RECONSTRUCCIO NACIONAL". FINALMENT, TAMBE ES CONSIGNA QUE LA PREIODISTICA CATALANA DELS ANYS DE LA REPUBLICA COMENCAVA A CONSOLIDAR UN ESTIL AUTOCTON I ORIGINAL.
Materias relacionadas