"ADMINISTRAR LES PECÚNIES E BÉNS DE LA UNIVERSITAT". LA POLÍTICA FISCAL I LES ESTRATÉGIES FINANCERES DI UN MUNICIPI CATALÁ A LA BAIXA EDAT MITJANA (CERVERA, 1387-1516).

Autor: VERDÉS PIJUAN PERE
Año: 2002
Universidad: BARCELONA
Centro de realización: UNIVERSIDAD DE BARCELONA
Centro de lectura: GEOGRAFÍA E HISTORIA
Director: SÁNCHEZ MARTÍNEZ MANUEL
Tribunal: RIERA MELIS ANTONI , MENJOT DENIS , COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ ANTONIO , FURIÓ DIEGO ANTONI , TURULL RUBINAT MAX